Titulinis Renginiai „Kaip dirbti komandoje: savęs ir kitų pažinimas”

„Kaip dirbti komandoje: savęs ir kitų pažinimas”

  • Seminaro dalyviai kartu diskutuodami suformuluos, kas jiems yra "efektyvus darbas komandoje";
  • Seminaro dalyviai patirs ir suvoks jog pokyčiai yra neišvengiami ir jų egzistavimas atlieka žmonių, organizacijų ir aplinkos tobulinimo/vystymo funkciją;
  • Seminaro dalyviai išmoks atpažinti ir valdyti savo ir kolegų reakcijas, savijautas ir nuotaikas;
  • Dalyviai supras nuostatų: į save, kolegas, universitetą, vykdomą veiklą, įtaką pačių rezultatams.
  • Dalyviams bus sudaromos sąlygos atpažinti ir įveikti asmeninius kūrybiškumo blokus – stereotipus, negatyvų nusiteikimą, „idėjų kritiką“ ir t.t.; 
  • Mokymo metu dalyviai praktikuos pozityvaus mąstymo ciklo technika, kuri suteikia konstruktyvių sprendimų  paieškos galimybę.
  • Dalyviai tobulins efektyviam bendradarbiavimui reikalingus įgūdžius: komunikacijos, pasitikėjimo kūrimo ir stiprinimo, skirtingų interesų derinimo, sprendimų priėmimo ir konfliktinių situacijų valdymo.
 
 
Mokymus veda:  konsultantas Dalius Mardasas
 
Dalius didžiąją savo laiko dalį skiria darbui su komandomis, kurių tikslas - dirbant kartu pasiekti tvarių komandos rezultatų ir sugebėti prisitaikyti prie pokyčių. Skirdamas didelį dėmesį santykiams tarp darbuotojų, išorės klientų ir atsakomybės paskirstymui, Dalius rengia aktyvias mokymo sesijas naudojant lauko, vidaus užduotis, konsultuoja ir veda komandos formavimo, santykių valdymo, klientų aptarnavimo, kūrybiškumo seminarus. Per pastarąjį laikotarpį Dalius tapo 60-ies skirtingų, sėkmingai įgyvendintų renginių idėjų autoriumi ir organizatoriumi. Ekspertinės sritys: bendradarbiavimas organizacijoje, komandos formavimas ir vystymas, klientų aptarnavimas.
 
 
 
 
 
Renginio įvykiai
2012 gegužės 30 d. 09:00 J. Galvydžio g. 5, Vilnius