Titulinis Apie projektą

Apie projektą

Pagal VP1 Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos VP1-2 prioriteto "Mokymasis visą gyvenimą" VP1-2.2-ŠMM-07-K priemonę "Studijų kokybės gerinimas, tarptautiškumo didinimas". Projekto Nr. VP1-2.2-ŠMM-07-K-03-024.
 
Siekiant skatinti Lietuvos aukštųjų mokyklų studentų verslumą, šiame projekte bus įgyvendinamas Studentų inovatyvaus verslumo ugdymo modelis, kuris yra pagrįstas adaptuotu tarptautiniu studentų verslumo ugdymo modeliu „Spark of Enterprise“ (liet. „Verslumo kibirkštis“).
 
Šis modelis yra pasirinktas dėl keleto jo privalumų:
 • Pagrindinis dėmesys – mokymasis per veiklą, paremtą stipriais teoriniais rėmais.
 • Dėmesys socialaus verslumo suvokimo ir įgūdžių ugdymui.
 • Inovatyvūs verslumo ugdymo metodai: praktinis mokymas įmonėse taikant realius verslo atvejus, komandinis darbas mažose grupėse taikant verslo vystymo simuliaciją, bendro kūrimo sesija (angl. co-creation workshop model) ir kitas įnovatyvias verslumo ugdymo technikas (pvz., Dragons’ Den pratimas).
 • Mokymasis iš kitų šalių jaunųjų verslininkų gerosios patirties studijų vizitų į kitas užsienio šalis.
 • Su mokymų dalyviais dirbs aukštos kvalifikacijos ekspertai iš šalių, kuriose sėkmingai įgyvendintas teikiamas modelis – Jungtinės Karalystės, Nyderlandų ir Švedijos.
 • Mokymų metų bus skiriamas nemažas dėmesys technologijų ir socialinių medijų įrankių įvaldymui. 
Įgyvendinus studentų inovatyvaus verslumo ugdymo modelį, projekto dalyviai, nepaisant jų patirties ir gebėjimų, turėtų:
 • Suvokti savo kūrybiškumo ir verslumo galimybes;
 • Įgyti verslumui reikalingų žinių, įgūdžių ir kompetencijų;
 • Išmokti dirbti komandoje;
 • Pritaikyti savo specialybės žinias naujų verslo idėjų kūrimui;
 • Įkurti savo įmones.
Šiame projekte numatytos tokios tikslinės grupės:
 • Vilniaus Gedimino technikos universiteto, Vytauto Didžiojo universiteto, Vilniaus kolegijos, Šiaulių valstybinės kolegijos, Panevėžio kolegijos I ir II pakopos studentai technologinių, fizinių, biomedicinos, humanitarinių ir socialinių sričių – 300 studentų, iš jų biomedicinos, fizinių ar technologinių mokslų studentų bendrame apmokytų studentų skaičiuje sudarys ne mažiau kaip 50 proc.
 • Vilniaus Gedimino technikos universiteto, Vilniaus kolegijos, Šiaulių valstybinės kolegijos, Šiaulių universiteto, Panevėžio kolegijos technologinių, fizinių, biomedicinos, humanitarinių ir socialinių sričių dėstytojai – 40 dėstytojų.
Mentoriai iš projekte dalyvaujančių 20 verslo įmonių – 25 mentoriai.
 
Kiekvieno iš srautų ugdymas bus vykdomas šiais etapais:
 • 1 mėnuo – projekto dalyvių atranka;
 • 6 mėnesių laikotarpyje vykdomas praktinis dalyvių verslumo ugdymas;
 • 3 mėnesių laikotarpyje vykdomas praktinis dalyvių verslumo ugdymas įmonėse;
 • 1 mėnuo – verslo idėjų konkurso organizavimas;
 • 1 mėnuo – studijų vizitų (5-7 dienų trukmės) organizavimas į užsienio šalies verslo įmones.
 
Projekto partneriai:
 • VšĮ Socialinių inovacijų institutas;
 • VšĮ "Versli Lietuva";
 • Panevėžio kolegija;
 • Pilietiškumo, demokratijos ir teisės programų centras;
 • Šiaulių valstybinė kolegija;
 • VšĮ Šiaurės miestelio technologijų parkas;
 • Vilniaus Gedimino technikos universitetas;
 • Vilniaus kolegija;
 • Šiaulių universitetas.
Projekto trukmė: 24 mėn. (2011 m. lapkričio 14 d. - 2013 lapkričio 14d.)
 
Kontaktams:
VšĮ Šiaurės miestelio technologijų parkas
 
Gintarė Pauliuščenkaitė
J. Galvydžio g. 3, LT-08236 Vilnius
Tel.: +370 5 2745407, faks.: +370 5 2745422
El. paštas: gintare.p@smtp.lt